Latest Posts

Latest Comments

Om lægelatin eller mangel på samme

By Fjodor on Sep. 15, 2013.

Jeg tager en hel del medicin hver dag.

Den nøjagtige dosis blev fastlagt af de kompetente medarbejdere ved Lokalpsykiatricenter Århus C, der gennem mange flytninger nu hedder noget i stil med Den Ambulante Psykoseenhed eller noget i den dur.

I forbindelse med bemeldte omlægning rejste der sig det spørgsmål, om det stadig var relevant, at jeg var tilknyttet centeret, og jeg er enig i deres vurdering af, at jeg fungerer tilstrækkeligt godt til, at jeg blot skal bede min egen praktiserende læge om at udskrive recepter i forhold til det påskrevne.

Min personlige læge har for nylig opsagt sin egen stilling, og jeg er dermed blevet overdraget til en ung, kvindelig læge, der har overtaget hans engagement i klinikken.

Som udgangspunkt har jeg intet at udsætte pÃ¥ min nye læge – tværtimod iværksatte hun et antal undersøgelser, der normalt er en god idé i forhold til det medicin, som jeg tager – men jeg studsede over et af hendes forslag, nemlig at der skulle foretages et “hjertekardiogram”. For den informeret vidende er det jo ikke svært at gætte sig til, at der er tale om et elektrokardiogram, EKG, men jeg spurgte dog til, hvorfor hun ikke blot havde sagt det.

Svaret var vist noget i stil med, at alle skulle have muligheden for at vide, at det havde noget at gøre med hjertet, og det er jo svært at argumentere imod antagelser om pøblens manglende kundskaber. Nuvel, jeg lod det fare…

Her kunne det have sluttet, men min kæreste blev for nylig inviteret til at deltage i et medicinsk forsøg, hvilket jeg bÃ¥de støtter, og er stolt ved, at hun selv har besluttet sig for at deltage i, men en del af screeningen af potentielle deltagere involverer et EKG, som den udførende lægestuderende ogsÃ¥ referede til som et “hjertekardiogram”. Der er god information om forsøget, der virker bÃ¥de vigtigt og gennemtænkt, men ordet blev brugt…

NÃ¥r jeg bliver præsenteret for ordet “hjertekardiogram” af en læge, sÃ¥ giver det mig, pÃ¥ samme tid, følgende to tanker:

1) Lægen antager, at jeg ikke forstår noget som helst af korrekte beskrivelser, og

2) Lægen er aldeles ligeglad med, at han eller hun så bruger et meningsløst ord i stedet for et ord, som faktisk *har* mening, men som patienten ikke antages at kunne forstå.

Jeg er opmærksom pÃ¥, at der er sket en bevægelse hen imod at gøre lægers forklaringer overfor patienter mere “bredt” forstÃ¥elige, men det er min personlige holdning, at det ikke fordres ved at opfinde nonsensord, og vil hermed foreslÃ¥, at hvis lægen ikke har tiltro til, at patienten vil forstÃ¥ ordet “elektrokardiogram”, bruger danificeringen “hjertefunktionsbillede” frem for nonsensordet “hjertekardiogram”…

Category: Microsoft

  1. One Response to “Om lægelatin eller mangel pÃ¥ samme”

  2. Hi,I would love to get eiditing of a film done in Mainz. 60 mituens stuff (on MiniDV or DVD) is to be reduced to about 6 mituens. Es muss nicht in der ne4chste 48 Stunden geschen aber innerhalb ne4chste 48 Tagen we4re Great. I don’t know where the next KinoKabaret is. I would really appreiciate and to say thank you, I will take over your travel costs to the next KinoKabaret.Kim0170 4920476.

    By Rio on Dec 20, 2015

Post a Comment

*

© 2017 - Fjodor's thoughts
Designed by Shauryadeep Chaudhuri
Coded by XHTML Valid
Minor modifications by Fjodor

Powered by WordPress

FireStats icon Powered by FireStats