Latest Posts

Latest Comments

En undervisningspolitisk strøtanke

By Fjodor on May. 9, 2011.

Under en diskussion pÃ¥ Facebook gik det op for mig, eller det blev mere klart for mig, at nÃ¥r jeg kritiserer kreationister for, bevidst eller ubevidst, at misforstÃ¥ det videnskabelige begreb “en teori” (se evt. her angÃ¥ende det), sÃ¥ tillægger jeg dem mÃ¥ske skumle bagtanker, som slet ikke er deres skyld – i hvert fald læg-kreationisterne…

Bemeldte diskussion var sådan set affødt af det, efterhånden berømte, fejlcitat af Martin Luther King Jr. om ikke at glædes ved selv en fjendes dødsfald, og jeg kom ind i den, idet den herre, der havde sat citatet som status, blandt andet har markeret sig ved at tale negativt om de mange vrøvlere indenfor ernæring og sundhed, og en kommentator brugte, efter min mening fejlagtigt, lejligheden til at kritisere ham for at være meget kritisk overfor sådanne vrøvlere.

Nuvel, jeg gjorde, pÃ¥ vanlig udiplomatisk vis, opmærksom pÃ¥, at jeg fandt den implicite sammenligning upassende, men der udfoldede sig sÃ¥ en videre diskussion, hvor jeg redegjorde for min opfattelse af, at medierne har udvandet begrebet “ekspert”, idet de synes at bruge det i betydningen “én, der har noget at sige om et emne, som journalisten ikke har begreb skabt om”, og det var her, at det gik op for mig, at tilhængere af diverse mere eller mindre vanvittige ernæringsrÃ¥d, alternativ medicin og kreationisme muligvis har det tilfælles, at de sidestiller evidensbaseret videnskab med alle de andre ting som “blot teorier”.

Dermed gik det ogsÃ¥ op for mig, at det egentlig er ganske forfejlet, at det først er som studerende pÃ¥ en naturvidenskabelig uddannelse ved et universitet, at man bliver præsenteret for kurset “videnskabsteori”, idet vi dermed er et fÃ¥tal, der faktisk fÃ¥r indblik i, hvorledes en videnskabelig teori adskiller sig fra hverdagsbetydningen af ordet.

Dette fik mig yderligere til at tænke på, at selvom folkeskolerne underviser i matematik (eller i hvert fald regning), samt fysik/kemi på de senere klassetrin, så mindes jeg ikke selv, at jeg fik nogen undervisning i, hvad videnskab, formelt set er. Jeg fik så alt rigeligt af kristendomskundskab, som jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke foreslår at afskaffe fuldstændigt, omend jeg længe har ønsket at lade det være en del af en generel religionsundervisning, men her er min strøtanke så endelig:

Kunne man ikke forestille sig, at kristendomskundskab/religion i folkeskolen føres med over i et bredere fag, der passende kunne kaldes “Tro og Viden“?

Hvad synes du?

Category: Danish, Politics

 1. 4 Responses to “En undervisningspolitisk strøtanke”

 2. Enig – men øh, der undervises altsÃ¥ ogsÃ¥ i videnskabsteori pÃ¥ andre fakulteter en NAT.

  By Poul on May 9, 2011

 3. Poul: Det er sandt, omend det, sÃ¥ vidt jeg ved, og meget naturligt, er videnskabsteori for de relevante videnskaber. Jeg skulle naturligvis have præciseret, at jeg mente noget i stil med “videnskabsteori, som det henholder sig til naturvidenskab”. Tak 🙂

  By Fjodor on May 11, 2011

 4. Det ville hjælpe mange hvis “videnskab” blev forklaret i folkeskolen – om ikke andet i løse termer. MÃ¥ske præciseret pÃ¥ boglige ungdomsuddannelser.
  Det vil have den side effekt at folk der søger ind på videnskabelige studier ikke bliver overrasket over hvad videnskab er, og man kan derved undgå mange af dem der hopper fra uddannelsen efter få måneder.

  Vedr. religions undervisning kontra kristendomskundskab (er det et fag? :)) kan man argumentere for og imod.. Jeg synes det sender et farligt billede at lade det være et separat fag, men det er dog stadig den officielle religion i Danmark..
  Man kan folde det ind i et paraply-fag og lovgive at man skal have mere fokus pÃ¥ kristendom, end andre religioner. Man skal ogsÃ¥ passe pÃ¥ man ikke lovgiver for minutiøst jo 🙂

  By Jakob on May 11, 2011

 5. Helt enig, Jakob, og ja, sÃ¥ vidt jeg ved, er kristendomskundskab stadig en del af folkeskolen, og er vist endda blevet “styrket” for nylig. Faget mÃ¥ dog ikke, sÃ¥ vidt jeg ved, være forkyndende…

  By Fjodor on May 12, 2011

Post a Comment

*

© 2017 - Fjodor's thoughts
Designed by Shauryadeep Chaudhuri
Coded by XHTML Valid
Minor modifications by Fjodor

Powered by WordPress

FireStats icon Powered by FireStats