Latest Posts

Latest Comments

Nobody pees but you

By Fjodor on Apr. 23, 2016.

So, it would seem that going to the bathroom has become an issue somewhere, provided that the person in need was born with a biological gender that doesn’t quite fit the psychological self-image.

This would, by rough estimations, give rise to the following four characteristics, the first labeling genetic gender, and the second labeling self-identification. Do note that I leave out “ambiguous gender” such as genetically intersex people, but they are used to being ignored or abused already, and the hysterical hypocrites are unlikely to have the mental fortitude to deal with this concept altogether, so let’s keep it as simple as possible:

Male – Male
Female – Female
Male – Female
Female – Male

Now, no matter how esoteric it may sound that someone was born with one gender, but identify as the opposite, this does occur, so let’s just look at the simple logistics of using a public restroom. The options are:

Gender-neutral (usually single rooms)
Male (usually pissoirs and stalls)
Female (usually stalls-only)

Quite obviously, a male restroom with pissoirs provide the benefit for male patrons to relieve their respective bladders in short order, usually with very little in the way of queues, since the main duration of occupancy is less than a minute. For defecation, we are relegated to the stalls, which are, usually, unqueued as well, since the pissoir takes care of the usual order of business.

Female restrooms, on the other hand, are usually characterised single stalls only, since both urination and defecation is, traditionally, performed in a sitting position. For the sake of space, fewer woman can usually be accommodated by a public restroom for females, than the male equivalent, since more pissoirs can be fitted in the same space.

Now, for a male seeking to urinate, the male restroom is the venue of choice, since he can either use the pissoir, or, if shy, he can use one of the usually unoccupied stalls. A female does not have the same choice, but at least privacy, by the way of a stall, is guaranteed.

As a non-transgendered, straight, male, it would seem to me, that the utilitarian choice would be to make use of the male-oriented facilities if one holds a Y-chromosome, but that being said, utilitarianism is hardly a goal to strive for, and if I am to imagine a life where I would be constantly be reminded of my masculinity, by the very fact that, for the sake of argument, I were to self-identify as a woman, this seemingly trivial matter of using a public restroom could, very likely, become a very great deal.

Atop of the above, we then, apparently, have a number of Male – Male politicians who seem to believe that female restrooms, like pissoirs, consist of numerous toilets in a row with no shields between you and your fellow woman, since they argue that it would, somehow, be a problem for a transgendered woman to make use of a stall that might or might not be adjacent to a stall used by someone’s wife or child.

To be quite honest, if said politicians are so afraid of what Y-chromosome-bearing people might be doing in a public restroom, I think I shall opt for the stall if I ever chance upon one of them while preparing to go about my natural business…

So, you got a daughter

By Fjodor on May. 4, 2015.

Almost 17 months ago, my wife gave birth to our beautiful daughter, Ada.

Even in this country, which has strict laws about gun ownership, one of the ways to own a gun is to be a registered hunter, and the saying goes that when you get a daughter, you should get a gun permit.

Well, then… I got my hunter’s license at age 17 (a bit late), and was lucky enough to get my hands on a beautiful Simson-Suhl shotgun that fits my stance perfectly, before they started producing and selling in the new, Western, market. At that time, I was very much interested in practicing the moves of procreation, but slightly less in actually becoming a parent – even if I could have procured a prospective mother of any offspring.

I shall spare you the details of my wanton youthfulness, but as alluded to, I am now both a husband and a father, which leads me to this:

Fathers of all ages: If you have so little faith in your own ability to raise your girls that you resort to threats of gun violence, then I understand the underlying love, but abhor your need to demolish any possibility actual bonding.

I, for one, pledge to strive for trusting the results of my bringing up of my daughter, instead of reaching for the gun racket!

Om ytringsfrihed, ytringspligt og det falske dilemmas fejlslutning

By Fjodor on Jan. 9, 2015.

Lad mig starte med en præcisering: nÃ¥r jeg i overskriften, og i det følgende, taler om “ytringspligt”, sÃ¥ er det ikke i den forstand, som Anna Libak lader Stephane Charbonnier stÃ¥ for i http://www.b.dk/kommentarer/ytringspligt. Det kan næppe overraske, at ordet er brugt før, men jeg var ikke stødt pÃ¥ det, da jeg selv, mentalt, begyndte at formulere nærværende indlæg, men den brug, der anføres i linket ovenfor, er alligevel relevant for det følgende.

Nuvel: Tragedien i Paris er en kendsgerning, og uomgængeligt må være det faktum, at den er udført på baggrund af en religiøs fanatisme, som må synes de fleste mennesker så fremmed, at det er svært at forstå, og også, at enhver mulig tale om, at de selv var ude om det, bør bandlyses af enhver, der ønsker et demokratisk samfunds ytringsfrihed.

I forhold til disse “de fleste mennesker”, vil jeg anbefale http://www.b.dk/debat/fordoem-terroren-ikke-muslimer-generelt af Berlingskes chefredaktør Jens Grund, der fortjener megen ros for netop det indlæg.

64 minutter senere lod selvsamme Berlingske så Marie Krarup (DF) komme til orde med http://www.politiko.dk/b-tinget/vi-skal-turde-fortsaette-religionskritikken, for hvilket Berlingske fortjener ros af hensyn til ytringsfriheden, og for hvilket Marie Krarup selv fortjener netop den kritik, som Jens Grund lægger op til.

Det er i sig selv forstemmende, at Krarup slÃ¥r en hel religionskategori i hartkorn med en fundamentalistisk fraktion af selvsamme, og selvsikkert proklamerer, at “Det er frygteligt uhyggeligt at mÃ¥tte se i øjnene, at forhÃ¥bningerne om at kunne integrere store muslimske mindretal i Europa er slÃ¥et fejl.”, men hverken mere eller mindre kan man vel forvente fra hendes side. Mere forstemmende er det, at der selv fra mere moderat side (jeg mener at kunne huske Lars Løkke Rasmussen nævnt – find selv kilden) er ytret ønske om at trossamfund her til lands partout skal tage afstand.

Netop heri ligger min egen forståelse af ordet ytringspligt, som jeg vil betegne som en udemokratisk konstruktion af værste skuffe, og som jeg vil beskrive med følgende eksempler, som der snildt kan findes flere af:

1) Sovjetkommunisme har ateisme som et af sine erklærede mål og midler, men i deres optik forstået som aktiv forfølgelse af religion. Jeg er selv ateist, og vil så hjertens gerne tage afstand fra både indskrænkelse af religionsfrihed som sådan, og særligt fra kommunismens rædsler, men skal jeg af et politisk system afkræves dette på grund af min ateisme?

2) Det sker fra tid til anden, at kristne fundamentalister udfører eller opfordrer til dødelige angreb på abortklinikker i USA. Skulle vi afkræve Folkekirken, Kirkeministeren, Dronningen og gerne Marie Krarup, at de tager offentlig afstand fra disse ugerninger, hver gang, de sker, qua deres kristne tro?

Svaret vil forhåbentligt, for det fleste, være nej til begge, men hvorfor? Som jeg ser det, skyldes det, at så snart man pålægges at ytre noget bestemt, som en anden har formuleret, så fratages man sin ytringsfrihed i fuldstændighed, idet den erstattes med en ytringspligt, som jeg personligt mener, hører totalitære regimer til.

Om den sort/hvide tankegang om, at hvis man ikke siger det ene, så mener man det andet, kan spores til det falske dilemma, som ses fra Jesus i Mat 12:30 om, at hvis du ikke er med os, så er du imod os, og som glad og gerne er blevet brugt af andre farverige personager såsom Lenin, Mussolini og, nok så berømt, G. W. Bush (se http://en.wikipedia.org/wiki/You%27re_either_with_us,_or_against_us) skal jeg ikke kunne sige, men det er en logisk fejlslutning, og den har ingen gyldig plads i et sekulært demokrati.

 

 

Om lægelatin eller mangel på samme

By Fjodor on Sep. 15, 2013.

Jeg tager en hel del medicin hver dag.

Den nøjagtige dosis blev fastlagt af de kompetente medarbejdere ved Lokalpsykiatricenter Århus C, der gennem mange flytninger nu hedder noget i stil med Den Ambulante Psykoseenhed eller noget i den dur.

I forbindelse med bemeldte omlægning rejste der sig det spørgsmål, om det stadig var relevant, at jeg var tilknyttet centeret, og jeg er enig i deres vurdering af, at jeg fungerer tilstrækkeligt godt til, at jeg blot skal bede min egen praktiserende læge om at udskrive recepter i forhold til det påskrevne.

Min personlige læge har for nylig opsagt sin egen stilling, og jeg er dermed blevet overdraget til en ung, kvindelig læge, der har overtaget hans engagement i klinikken.

Som udgangspunkt har jeg intet at udsætte pÃ¥ min nye læge – tværtimod iværksatte hun et antal undersøgelser, der normalt er en god idé i forhold til det medicin, som jeg tager – men jeg studsede over et af hendes forslag, nemlig at der skulle foretages et “hjertekardiogram”. For den informeret vidende er det jo ikke svært at gætte sig til, at der er tale om et elektrokardiogram, EKG, men jeg spurgte dog til, hvorfor hun ikke blot havde sagt det.

Svaret var vist noget i stil med, at alle skulle have muligheden for at vide, at det havde noget at gøre med hjertet, og det er jo svært at argumentere imod antagelser om pøblens manglende kundskaber. Nuvel, jeg lod det fare…

Her kunne det have sluttet, men min kæreste blev for nylig inviteret til at deltage i et medicinsk forsøg, hvilket jeg bÃ¥de støtter, og er stolt ved, at hun selv har besluttet sig for at deltage i, men en del af screeningen af potentielle deltagere involverer et EKG, som den udførende lægestuderende ogsÃ¥ referede til som et “hjertekardiogram”. Der er god information om forsøget, der virker bÃ¥de vigtigt og gennemtænkt, men ordet blev brugt…

NÃ¥r jeg bliver præsenteret for ordet “hjertekardiogram” af en læge, sÃ¥ giver det mig, pÃ¥ samme tid, følgende to tanker:

1) Lægen antager, at jeg ikke forstår noget som helst af korrekte beskrivelser, og

2) Lægen er aldeles ligeglad med, at han eller hun så bruger et meningsløst ord i stedet for et ord, som faktisk *har* mening, men som patienten ikke antages at kunne forstå.

Jeg er opmærksom pÃ¥, at der er sket en bevægelse hen imod at gøre lægers forklaringer overfor patienter mere “bredt” forstÃ¥elige, men det er min personlige holdning, at det ikke fordres ved at opfinde nonsensord, og vil hermed foreslÃ¥, at hvis lægen ikke har tiltro til, at patienten vil forstÃ¥ ordet “elektrokardiogram”, bruger danificeringen “hjertefunktionsbillede” frem for nonsensordet “hjertekardiogram”…

Category: Microsoft

1 Comment

Trænger Danmark til (endnu) et nyt parti?

By Fjodor on Aug. 17, 2013.

Jeg har, på løst plan, men meget ofte, tænkt over, hvor jeg står på den danske, politiske scene.

Jeg har, i det meste af min karriere som vælger, stemt konservativt, ud fra en idé om, at virkelyst, iværksættertrang og det at, med sit virke, bidrage til samfundets opretholdelse, bør støttes og belønnes frem for at blive straffet med ting som topskat, arveafgift og deslige, men at man som skatteyder dog, trods alt, bør bidrage, sÃ¥ledes at de, der, af den ene eller anden grund, er ude af stand til drage nytte af den rent liberalistiske tanke om at enhver er sin egen lykkes smed, dog stadig, og med personlig værdighed i behold, kan oppebære en rimelig tilværelse “pÃ¥ samfundets bekostning”.

SÃ¥ meget for min baggrund.

Jeg er ingenlunde lige så politisk engageret, som jeg var i min gymnasietid, men jeg synes at have hørt, at der er en tendens til, at folk engagere sig mere i enkeltsager end i egentlig partipolitik, hvilket på sin vis kan være sundt, men på den anden side er det også min opfattelse, at der ofte er tale om sager, hvor det er let at lade ens følelser løbe af med sig.

Min tanke er, derfor, at der måske kunne være brug for et parti, der ikke, som sådan, lægger sig fast på en venstre-, højre- eller centrumpolitisk plads i det eksisterende spektrum, men mere virker som en fælles platform for (kommende) politikere, der (måske kun) er enige om, at hvis der skal træffes politiske beslutninger om dette eller hint, så bør det ske på baggrund af en saglig afdækning af de problemstillinger, som bemeldte beslutning fordrer.

Mit forslag er, hermed, et parti hvor det enkelte medlems mandat er:

 1. Opsøg viden om problemområdet fra dettes eksperter
 2. Hvis der ikke er konsensus blandt eksperter, så følg din intuition men gør rede for dennes baggrund

Jeg tænker, at partiet kunne kaldes “Evidensbaseret Folkeparti”, men er ganske Ã¥ben overfor bedre forslag til navngivningen.

Customer Relations Done Right

By Fjodor on Apr. 30, 2013.

Customer relations, especially of the support kind, is an area fraught with peril for any company, especially since:

 1. People will tend to contact customer support only in times of trouble
 2. On those occasions, most answers can lead to some sort of disappointment, but the customer is especially primed towards negativity

Much as negative blogging in cases of severe Customer Relations deficiencies are both warranted and needed, I am happy to be writing this post as an example of what I believe to be one of the best experiences I have ever had with any support department of any company ever. There were some initial misgivings on my part, but as you shall see, those were either unfounded or of no importance in the end.

Now, on a whim of wanting to get my system upgraded to some SSD lovin’, I recently bought a HighPoint Technologies RocketRAID 620 dual-port SATA 3.0 controller. I didn’t want anything to do with the actual RAID capabilities, but wanted it to control a 120GB Intel SSD and a 3Tb regular HDD as two different and independent drives.

Buying hardware, especially on a lean budget, can be somewhat of a challenge if you, as I, exclusively run Linux as your OS. I was thus disappointed, but not surprised, to learn that I would need an out-of-kernel driver, which I,though, had no trouble finding instructions for installing under DKMS.

Shortly afterwards, I began to notice some seemingly ominous warnings in the system log about I/O errors to the effect that a SCSI command, WRITE_SAME, had failed on the HDD connected to the board. Since no errors where reported for the SSD, I decided to swap out the HDD with another, dissimilar disk. The problem, however, manifested itself again, pointing towards a problem with either the board or its driver.

At this point, I had had to patch the driver with an unofficial patch in order to support Linux 3.6+, had had to DKMS-enable the driver in order to use it at all, and was presented with a, quite frankly, shoddy looking support page design, so my hopes were modest, to say the least.

On the plus side, though, they actually did have provisions for me to accurately state that I was using Linux (not a given, sadly), so I made a reasonable effort to describe the problem and hoped for the best.

Now, writing bug reports for software that you haven’t reported bugs for earlier is not always easy – you don’t know what information is the most relevant, and you don’t even know if the developers prefer to have any and all info dumped on them, or if they prefer to engage and ask specifically for what they need, based on a more sparse, initial, report. I would prefer the latter myself, so that’s what I normally do.

Here is when the magic seemed to happen. Obviously, the responding developer or technician needed more info in order to find the root cause of the problem, and whereas I was initially dismayed to read that “The driver does not support WRITE_SAME”, I was obviously too negatively biased in my assessment of that answer, since the reply to my subsequent question as to whether that meant that I should just make a habit of disregarding log messages to the effect of I/O errors, which came in on a Friday, was that they would send me an updated driver during the course of the following week.

Imagine that!

On Wednesday that following week, well within the promised time frame, my support ticket was updated with an upload of the next version of the driver (subsequently offered on their product page as well), and as far as I can tell, no further problems regarding this board present themselves in the logs.

To recap:

 1. I notice a problem and misdiagnose it
 2. Upon later, correct, diagnosis, I report the problem with a Linux driver to the manufacturer
 3. Even though the driver is external to the Linux kernel, I get extremely swift response in order to pinpoint the problem
 4. Within less than a week, the manufacturer releases a new version of the driver to address the problem and also sends me a copy of that release in the actual bug report
 5. I hereby endorse http://highpoint-tech.com whole-heartedly, not least to show that stellar customer support is in the actions of your company’s developers and technicians and not in how fancy your bug reporting interface might look

HighPoint, you have my highest appraisals for how you handled this issue!

Category: Main, Other

No Comments

Det værste fra to verdener

By Fjodor on Feb. 14, 2013.

Der er rigeligt med eksempler pÃ¥ kommentatorer, der henviser til, at blokpolitik burde have været uddød forlængst (find dem selv, det er ikke det, der er pointen i det følgende), og selvom jeg, i blokpolitisk perspektiv, mestendels er borgerlig, sÃ¥ er jeg ikke blind for, at den side har nogle alvorlige problemer i visse sammenhænge, medens “den anden side” har nogle ret gode argumenter i andre. Heraf følger, naturligt, diverse nytænkninger om kortvarige politiske alliancer, alene pÃ¥ baggrund af det enkelte emne, hvorefter man er fri til at indgÃ¥ nye af slagsen.

Som udgangspunkt går jeg ud fra, at det nok er den vej, det går, og jeg går også ud fra, at det faktisk vil være en god ting! Men:

Hvis jeg ikke husker meget galt, var det den tidligere regering, der troede, at de valgte at privatisere postetaten (Post Danmark, PostDK, eller hvad de nu kalder sig), og det er vist den nye regering, der har gennemført den seneste revidering af Postloven.

Dermed har vi, in effect, præcist det værste fra begger verdener, og det vil jeg demonstrere med nedenstående historie. Hvis jeg har kedet dig hidtil, så glæd dig, i det mindste til det følgende:

Den 31. januar i år foretog min kæreste en bestilling på nettet. Vi har, siden den seneste lovs ikrafttræden, været ulovlige borgere, eftersom hverken vore navne eller vort husnummer har stået på den, ellers lovligt opsatte, postkasse, som vi blev tvunget til at købe omkring årsskiftet. Angånde husnummeret, så står det dog med store kobberbogstaver på husmuren, ca 50cm over postkassen.

I den forbindelse har vi, da vi ofte modtager forsendelser, set en hel del passivt-aggressive beskeder på de pakkesedler, som vi dog, ellers hidtil, har modtaget, og min kæreste er da også blevet personligt skældt ud af det pakkepostbud, som jeg går ud fra, er ansvarlig for det følgende (uagtet at han ikke syntes at være i tvivl om, at hun var den rette at skælde ud).

Nuvel: i forbindelse med bestillingen, indsneg der sig en stavefejl i den emailadresse, som min kæreste opgav til forhandleren, og modtog derfor, naturligvis, ikke et “track-and-trace”-nummer per email, hvilket hun dog ikke tænkte over før senere. Efter et rimeligt antal dages tid forespurgte vi dog i den lokale postbutik, om pakken lÃ¥ der – “Nej”.

Eftersom vi var opmærksomme pÃ¥, at vi, alene, kunne være ansvarlige for, at en eventuel email med sporingskode ikke var dukket op, og eftersom vi, fejlagtigt, *stolede pÃ¥ PostDK*’s integritet, valgte vi dog at vente lidt med at beklage os nogen steder, og tænkte “den dukker nok op”.

Det gjorde den ikke…

Cirka samtidigt med, at den utroligt søde og servicemindede ekspedient i vores lokale “postbutik”, som PostDK har udliciteret til Kvickly, efter min forklaring om, hvorfor jeg havde spurgt til den samme pakke sÃ¥ mange gange, bemærkede at hun har en veninde, der arbejder for det selskab, som pakken oprindeligt var bestilt fra, skete der sÃ¥ endelig noget, og det er det, der er hele kernen i historien:

 1. Pakken var afsendt fra forhandleren dagen efter den aften, hvor den var bestilt
 2. Pakken var, ved en fejl fra PostDK’s side markeret “til udbringning” frem for “til afhentning”
 3. Ved at pille lagene af labels af, har vi kunnet konstatere, at *pakkebuddet* har markeret den som “adressaten ukendt pÃ¥ adressen”, og prompte har sendt den retur
 4. I forbindelse med 3 har den *ikke* ligget til afhentning, og er ej heller blevet skrevet ind i noget system, hvor den kunne spores udfra vor adresse
 5. PostDK har, i den forbindelse, heller ikke informeret forhandleren om, at pakken er sendt retur, hvilket gav det problem, at forhandleren ikke, indenfor den ellers lovede svartid, kunne svare os på, hvor tingene var blevet af
 6. Veninden til førnævnte, udliciterede, ekspedient brugte en aften i sin fritid på at spore den, og mere af den næste formiddag på at få PostDK til at genudsende pakken uden udgift for hverken dem eller os
 7. Pakken er nu modtaget, 13 dage senere
 8. Vi troede, at forhandleren var dårlig til at håndtere sagen.
 9. Vi kan konstatere, at de har gjort langt mere for at opklare den, end vi kunne have drømt om
 10. Vi var enormt tæt på at proklamere for alverden, at bemeldte forhandler ikke var til at have med at gøre, eftersom vi ikke engang overvejede, om PostDK kunne have bidraget til miseren, men:
 11. Minimum én, lokal, medarbejder ved PostDK, har været tæt på at foranledige både monetært tab for os, og, endnu værre, negativ omtale af et firma, som faktisk har gjort mere, bedre, end man burde kunne forvente

Hvad er pointen så?

Jo, hvis post-“etaten” var statsligt drevet, sÃ¥ ville staten gerne kunne diktere, hvad der skal eller ikke skal stÃ¥ pÃ¥ befolkningens postkasser, eftersom det ville sortere direkte under den.

Hvis postservice alene var et spørgsmål om privat virksomhed, så ville staten stadig kunne kræve, at udbyderne levede op til visse krav.

Problemet er, at PostDK er tilpas privat til, at staten ikke kan stille krav, men tilpas vigtig til, at de kan få staten til at stille krav til borgerne, for at gøre brug af deres service.

Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg bedre skulle kunne beskrive en rotterede for aspirerende skrankepaver…

Political musings of a Danish, former, farm-boy

By Fjodor on Mar. 19, 2012.

I’m not entirely sure if I even have a following on this blog (if you are there, do say hi), but that is not really my intent either. I moved my opinion content here as a combination of avoiding doing markup by hand on the (minimalistic) main page, and seeing what it would be like to use blog-oriented CMS such as WordPress and in the mean time firing off a few cheap (but important) shots at Microsoft.

This post is not about them!

I don’t think that I have ever given much information about my background, as I have not deemed it important, but the following details are relevant to this post:

I have lived my entire life in Denmark and grew up in a small village near the German border. A few months before my 7th birthday, my family moved to a small farm that my parents (and my sister and I) would spend a whole lot of time restoring to livable conditions, as well as doing actual farm work despite the fact that both my parents had normal jobs on the side.

Now, what could possibly be relevant to you, my dear, accidental, reader regarding that, one might ask, going on to ask what it has to do with politics?

Well, apart from the local grocery store being mugged last year, making national news for the record-breaking 3 minutes that it took for the robber to be apprehended, my home town is, and should be, relatively unknown to the general populace.

There is, however, the 3 times over the past 10 years when it has been reported that a pig transport fell over for unknown reasons in a local roundabout, and numerous other incidents of this nature abound here in Denmark, the land of pork.

Worth noting is, that this almost never seemed to happen anywhere until:

Danish television, some 10 years ago or some-such, reported on long-haul transportation of pigs for slaughter, to countries where slaughter was cheaper, and made a specific point of showing how the pigs where fixated in the trailers. Now, long-haul of animals is generally cruel in nature, and it is my understanding that the EU has, or is in the process of banning that practice. Score 1 for animal welfare (until slaughter).

The Danish media, however, made a specific and misguided point of showing how the pigs where fixated in the trailers, leading to general consumer uproar and a demand on politicians to forbid said fixture.

Now, I do not know, dear reader, if you have ever happened to stand upright on a moving bus, but if you have, you will grant me that it is of the utmost importance to be able to grab on to something – an ability that pigs simply do not possess…

Thus, to satisfy voter demand, a law was passed to forbid fixation on animal transports, which seemed to satisfy all relevant parties, except for the drivers of said transports and, most notably, the pigs in question, since it should be obvious to anyone who has traveled by bus in the aforementioned manner, that they are now doomed to be thrown around in the trailer, frequently offsetting the balance of the trailer itself to such a degree that both truck and trailer topples, generally killing the cargo and seriously injuring the driver, which is an outcome that any 15-year old farm-hand could have told the politicians without even thinking.

Now, one can derive a number of lessons from this, and surely a lot more than this, but the principal one should be that politicians, as politics are done today, are not only willing to cater to the demands of a vocal part of the public – without giving thoughts to the possible implications of doing so – as long as this, vocal, part, and the media, seem to make an issue of it.

Secondly, I said that “any 15-year old farm-hand” would know this to be a bad idea is important. It means that anyone who actually works in these conditions would know this to be moronic, but since most don’t, that is what’s called “expert knowledge”.

The assignment I give to you, dear reader, is to analyse the situation, adapt it to the workings and dealings of programming, internet use, copyright restrictions and some-such, and go forth to use this very down-to-earth (and real) analogy on your various members of your various parliaments, and please report back and/or discuss in the comment section of this post!

On religion and its significance

By Fjodor on Feb. 29, 2012.

It may not have been entirely clear to you, my very limited audience, that I live in a country that, while insignificant in size, does both differ and adhere to more general, international, standards in general, and raise questions about others specifically.

What I refer to here, is a discussion that I have been having in Facebook, regarding the US’ separation of church and state (or lack thereof), and what I think that I have learned from engaging in such conversations.

First of all, I shall state that I am not a US citizen, but since the US, in general, seems to be very keen on promoting its ideas abroad, and since my own country, while small, is generally praised as a valuable ally in more respects than just the normal, military, sense of the word, I do tend to take an interest in US politics. In this regard, I am a huge fan of the, seemingly constitutional, separation of church and state, but it would seem that at least some of my American acquaintances oppose this quite fervently.

Apart from stating that however you, US citizen, look at the constitutional separation from a purely “this piece of paper says this” stance, there is this neat little thing called the Supreme Court, which has consistently ruled that Church and State are, indeed, entities that should be separated in any and all respects as a matter of law. To advertise for divergence from this would not only be to undermine the authority of the courts, but also, and thus, to undermine any aspiration to adhere to the normal standards for a democracy.

I shall contrast this with the situation here in Denmark. We have a state church, to which every newborn child is automatically a member, until their parent or guardian says otherwise, or until the person, at a legal age, says otherwise. While member of the state church, one pays a 1% income tax in addition to the highest tax rate that I know of.

It is permitted, of course, to adhere to other belief systems than the state one, and you can be exempt from paying the church tax by “opting out”, but the state church still gets some of the tax money through other arrangements.

I am a very staunch atheist myself, but of any of you, who have religious beliefs, I ask if you would be comfortable having a bona fide State Church, that even if you were religious, but just didn’t subscribe to that specific branch, had a privileged position, set down in a constitution, that is actually involved in all aspects of registering child births and name giving.

As always, see things from the other perspective before you hold yourself righteously privileged…

Doing something regarding ACTA

By Fjodor on Jan. 29, 2012.

I sent four nearly identical mails today, one each to MEPs Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Morten Løkkegaard, and Jens Rohde at their respective europarl.europa.eu email addresses.

I chose these four, since they are listed as the 4 Danish MEPs who voted against certain amendments to ACTA (mentioned by Marietje Schaake on Reddit) in 2010 according to votewatch.eu here (please adjust the search criteria to match those relevant to you).

Below is the text of the mail to Bendt Bendtsen, wherein I identify myself as a Danish Conservative voter (the three others are from an allied party, where I identify my political stance with are more general term), but also as a somewhat tech savvy internet user, thus wanting an explanation for the past negative vote, clarification on their current stance on ACTA ratification, and offering assistance in understanding (and hopefully, eventually, agreeing with) the huge public opposition. If I get the time later, I will translate into English in the comments – if someone else wants to do so for me, they shall be most welcome 😉

Subject: Tidligere afstemning om ændringer til ACTA

Kære Hr. Bendtsen,

I henhold til http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=1189&euro_vot_valoare=-&euro_vot_rol_euro_grup=&euro_vot_rol_euro_tara=&vers=2&order_by=euro_parlamentar_nume&order=ASC&last_order_by=euro_parlamentar_nume&limit=0&offset=0&nextorder=ASC&euro_tara_id=17&euro_grup_id=&euro_vot_valoare=-&euro_vot_rol_euro_grup= ser jeg, at De stemte imod ændringsforslag til ACTA d. 24.11.2010.

Som konservativ vælger, men også som moderne internetbruger med omfattende teknologisk viden, vil jeg gerne udbede mig en forklaring på dette, samt sikre mig, at De ikke er fejlinformeret, såfremt De påregner at stemme for at ratificere ACTA i sin nuværende form.

Skulle dette være tilfældet, står jeg gerne til rådighed med henblik på at påvise, hvorfor ACTA i sin nuværende form, som den forholder sig til spørgsmål af elektronisk karakter, er aldeles uacceptabel, samt hvorfor dens udfærdigelse og ratificering har været, er og vil være et groft uanstændigt anslag mod både demokratiske grundprincipper og basale frihedsrettigheder.

Alvorligst,

Sune Mølgaard
Risskov, Ã…rhus

N.B.: Being in a hurry, I opened the message body of the mail to Anne E. Jensen with “Kære Hr. Bendtsen,”, instead of personalising the opening to her. I sent a follow-up email apologising for this, but requesting her answer none the less.

© 2017 - Fjodor's thoughts
Designed by Shauryadeep Chaudhuri
Coded by XHTML Valid
Minor modifications by Fjodor

Powered by WordPress

FireStats icon Powered by FireStats